OCA wil dat raad stelling neemt inzake kinderpardon

AMSTELVEEN – Tijdens de raadsvergadering van woensdag 7 november wil de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) het college en de raad oproepen om stelling te nemen betreffende het kinderpardon.

Het kinderpardon is bedoeld voor kinderen die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de meerderjarigheid een asielvraag hebben ingediend en gedurende die tijd in Nederland hebben gewoond. Zij zijn geworteld in de Nederlandse samenleving. Deze kinderen en hun gezinnen zullen, wanneer er geen verblijfsvergunning wordt toegekend, of als deze niet wordt verlengd, worden uitgezet. Het gaat om ongeveer 400 kinderen over heel Nederland. De discussie rondom het kinderpardon is weer actueel na een programma van Tim Hofman.

OCA-fractievoorzitter Percy de Robles: “Als gemeente vragen wij participatie van onze bewoners. Maar als de gemeente argumenten hanteert, zoals dat het landelijke wet- en regelgeving betreft, dan vinden wij dat je ook als gemeente niet op een eiland leeft. Je mag je best mag uiten richting Den Haag, dat je het niet eens bent met hun beleid. Want uitzetting van kinderen raakt de gemeenschap, dus ook de gemeente.”

Screenshot: Boos, terug naar je eige land…