Oud-politieagenten moeten inbraakcijfer Amstelveen verlagen

AMSTELVEEN – Amstelveen gaat oud-politieagenten inzetten om de politie te ondersteunen bij het bestrijden van inbrekers. Het aantal inbraken in de gemeente neemt weer toe en de verwachting is dat dit de komende tijd verder gaat toenemen. Na alle middelen te hebben ingezet die van Rijkswege voor handen zijn, is het volgens het Amstelveense college tijd voor onorthodoxe maatregelen.

Amstelveen heeft de afgelopen jaren al vol ingezet op bestrijding van inbraken. Van het verstrekken van subsidies voor inbraakpreventie in en rondom het huis tot het kosteloos laten uitvoeren van een schouw, voorlichting, de inzet van een tekstkar en het financieel ondersteunen van WhatsApp-buurtpreventiegroepen. Ook is samen met de politie dit voorjaar tijdelijk een inbrakenteam ingezet. Mede hierdoor daalde in die periode het aantal inbraken met 34 procent.

Volgens het college is er ondanks grote inzet nog steeds onvoldoende benodigde structurele politiecapaciteit. Op 40.000 huishoudens en 90.000 inwoners rijdt er ‘s nachts één surveillanceauto door Amstelveen die de hele stad moet bedienen. Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht zijn dat er twee.

,,De politieagenten doen hun stinkende best, dat is het probleem niet. Het probleem is dat zij te weinig slagkracht hebben, omdat zij te maken hebben met ondercapaciteit vanuit de landelijke politieorganisatie,” zegt wethouder Herbert Raat (Handhaving). ,,Wij zijn al jaren bezig om Amstelveen veiliger te krijgen, maar moeten constateren dat het politiekorps qua capaciteit en prioriteiten aan haar grenzen zit. Als zij niet meer agenten kunnen leveren, dan zijn we zelf aan zet. Daarom heb ik samen met burgemeester Bas Eenhoorn besloten om dit te doen.”

De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met het vrijmaken van 300.000 euro voor de komende drie jaar om inbraken tegen te gaan. Hiermee gaat de gemeente een inbrakenteam samenstellen van voormalige politieagenten met ruime ervaring. ,,Wij kiezen voor voormalige politieagenten vanwege hun expertise en kennis. Wij sturen ze op pad met één opdracht: het tegenhouden en betrappen van inbrekers en het inbraakcijfer naar beneden krijgen. Over deze aanpak wordt nog nader afgestemd met de politie. Ze zijn bij ons in dienst, maar we doen dit in samenwerking met de politie. Na drie jaar gaan we evalueren en kijken of we hiermee doorgaan.”

Raat zegt dat de mogelijkheid bestaat dat er meer geld nodig is om de oud-politieagenten voldoende uit te rusten om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Mocht dit zo zijn dan wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het doel is om het inbraakteam vanaf 1 maart 2019 operationeel te hebben. Welke bevoegdheden de oud-politieagenten krijgen wordt nog nader uitgewerkt. Gekeken wordt naar wat er mogelijk is binnen de wet- en regelgeving.
.