Partij voor de Dieren pleit voor meer groene speelpleinen

AMSTELVEEN – De Provinciale fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat er meer groene speelpleinen moeten komen voor kinderen. De kids kunnen zo spelenderwijs meer bewust worden van de natuur. Het voorstel krijgt veel bijval van Provinciale Staten.

Bij kinderopvang KinderRijk hebben ze al zo’n groene speeltuin en directeur Muriëlle Springer ziet daar al positieve effecten van. “Wij denken dat een natuurtuin meer mogelijkheden biedt voor kinderen om zich te ontwikkelen dan een speeltuin. Op deze manier prikkelt de natuur de kinderen meer”.