Zestien nieuwe appartementen boven WC Middenhoven

AMSTELVEEN – De eigenaar van Winkelcentrum Middenhoven, Hoorne Vastgoed, heeft een verzoek ingediend om aan de zuidkant zestien nieuwe appartementen te realiseren. De appartementen moeten worden gerealiseerd op de plek van de huidige kantoorruimte en een extra bouwlaag daarbovenop. Het gaat om woningen in het dure huursegment.

Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015’ en daarom is een nieuwe omgevingsvergunning vereist. Daarnaast zal bij de bouw de maximale bouwhoogte van acht meter worden overschreden. Het gebouw moet een hoogte van circa 11,7 meter krijgen.

Het plan wordt dinsdag 27 november behandeld in de commissie ruimte, wonen en natuur. Daarna moet de gemeenteraad verklaren geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde ontwikkeling.

Foto: Gevelimpressie toekomstige situatie (bron: Sander Douma Architecten, 4-10-2017)