Regiobijeenkomst Apneu vereniging

 Donderdag 15 november a.s. organiseert de Apneu vereniging regio Amstelveen een bijeenkomst in Ziekenhuis Amstelland met drie speciale sprekers.

  • Anjo Meijer, gecertificeerd tandarts, vertelt over een mogelijke behandeling tegen snurken of slaapapneu (OSAS) door het dragen van het Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). De vraag is of dit een droomoplossing is?
  • KNO-arts in Ziekenhuis Amstelland, Judith Schmidt vertelt over de slaap positie trainer (SPT).
  • Dr. N. de Vries, KNO-arts in het OLVG, vertelt over de tongzenuwstimulator.

Donderdag 15 november, aanvang om 19.30 uur, inloop vanaf 18.45 uur in de Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland. U kunt zich opgeven via www.aprneuvereniging.nl/regiobijeenkomsten. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar stoutenbeek@apneuvereniging.nl. Let er op dat bij Ziekenhuis Amstelland betaald parkeren geldt. Daar staat tegenover dat de toegang en de koffie gratis zijn.