Sensoren veroorzaken problemen nieuwe afvalinzameling

AMSTELVEEN – De problemen bij de nieuw ingevoerde ondergrondse inzameling hebben deels te maken met sensoren. De nieuwe containers zijn voorzien van een zogenoemd volmeldsysteem zodat er een seintje wordt gegeven wanneer ze moeten worden geleegd. Dit systeem blijkt helaas niet vlekkeloos te werken.

“Na een eerste ronde met het plaatsen van sensoren bij glascontainers werkte het systeem naar behoren. Toen de sensoren in heel Amstelveen werden geplaatst, kwam er toch een aantal problemen naar voren,” schrijft het college in een brief naar de raadsleden. “Door problemen bij de leverancier en noodzakelijke aanpassingen van de ICT is een achterstand ontstaan van circa vijf maanden bij de invoering hiervan. Het gaat in totaal om plaatsing van 1.043 sensoren. De gemeente werkt samen met de leverancier aan verbeteringen. De verwachting is dat de technische problemen voor het einde van het jaar zijn opgelost.”

Het systeem met de afvalpassen gaat door de gemeente over een half jaar evalueren. Eerst moeten de kinderziektes uit het systeem worden gehaald. ” Tijdens de invoering van Anders Inzamelen waren er de nodige problemen die betrekking hebben op de afvalpas, zoals niet ontvangen afvalpassen, passen die niet werkten bij een kaartlezer en een storing bij een provider waardoor een aantal groot aantal containers (zowel de wijken waar Anders Inzamelen was ingevoerd als bij bestaande containers met een kaartlezer) niet openging,” aldus het college.