Tentoonstelling ‘Cobra 70: een meerkoppige slang’

AMSTELVEEN - Op 8 november 2018 is het precies 70 jaar geleden dat de Cobra-beweging in Parijs werd opgericht. Kunstenaars en dichters uit diverse Europese landen waren lid. De vreugde van totale geestelijke en artistieke vrijheid en spontaniteit moest een tegenwicht bieden aan de nachtmerrie van de oorlog. Van 8 november 2018 tot en met 2 juni 2019 is de tentoonstelling ‘Cobra 70: een meerkoppige slang’ in het Cobra Museum te zien.

Cobra zorgde in Nederland voor grote ophef. In kranten werd gesproken over geknoei, gekladder en verlakkerij. De toen zo revolutionaire Cobra beweging is nu verankerd in de Europese kunstgeschiedenis. Daarin wordt Cobra voornamelijk geassocieerd met kleurrijke, expressief-spontane schilderkunst die nog lang invloed heeft gehad.
Het Cobra Museum laat met de tentoonstelling Cobra 70: Een meerkoppige slang zien dat CoBrA veel meer was dan die ‘vrolijke kleurrijke kunstbeweging’ die het voor het grote publiek geworden is.

In deze tentoonstelling staan daarom de uiteenlopende, soms haaks op elkaar staande perspectieven op Cobra centraal. Deze dynamiek van tegenstellingen komt tot uitdrukking in de citaten op feestelijke vlaggen rondom de binnentuin. In de selectie, uit voornamelijk de collectie van het Cobra Museum, werken en archiefmaterialen ligt de nadruk op de periode dat de beweging officieel bestond, 1948-1951, maar er is ook werk opgenomen van eerdere en latere datum.

Het Cobra Museum is open van dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot 17:00 uur.