Eigen Haard over conflict: ‘We gaan er wel uitkomen’

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen is niet blij met de handelwijze van Eigen Haard en is in conflict gekomen met de woningcorporatie. Volgens wethouder Rob Ellermeijer staat het beheer en onderhoud van een aantal woongebouwen ter discussie. Eigen Haard reageert tegenover RTVA vrij rustig op de felle uithaal van Amstelveen naar Eigen Haard. ,,We gaan er wel uitkomen.”

De problemen spitsen zich vooral toe op de flat Aquarius aan de Watercirkel 372-666 en een aantal gebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan. ,,In de flat Aquarius is sprake van een zeer urgente situatie”, zegt Ellermeijer. ,,Bewoners ondervinden hinder van de oude blokverwarming die niet goed functioneert. Geklaagd wordt onder meer over stookkosten van duizenden euro’s, problemen met koud en warm water, lekkages die niet tijdig hersteld worden en gebrekkige communicatie. Ook kampt de flat al jaren met achterstallig onderhoud. Het vertrouwen van de bewoners in Eigen Haard is door de gang van zaken ernstig geschaad.”

RTVA besteedde regelmatig aandacht aan de problemen bij de Aquariusflat. De bewoners hadden vooral het gevoel steeds aan het lijntje te worden gehouden. Ellermeijer: ,,De gemeente heeft aangedrongen op een betere communicatie met bewoners en een versnelde renovatie van het pand waar met de bewoners goede afspraken over gemaakt worden. De door Eigen Haard voorgestelde afspraken geven onvoldoende blijk van de urgentie waar de bewoners in dit complex om vragen.”

Ook in de woongebouwen aan de Van Heuven Goedhartlaan zijn de onderhoudsproblemen met onvoldoende prioriteit opgepakt, vindt het college. In de afgelopen periode is daar een SAVE-project uitgevoerd om woningen beter te isoleren. Bij de afronding van de werkzaamheden bleken bewoners nog veel klachten te hebben.  ,,Vanuit de Bewonerscommissie heb ik een waslijst aan klachten ontvangen. Zo functioneert  het ventilatiesysteem niet, vertonen ramen en deuren kieren en verloopt de communicatie met Eigen Haard zeer moeizaam. Bewoners hebben ernstige twijfel of de toegezegde besparing in de stookkosten gerealiseerd zal worden.”

Eigen Haard is volgens de gemeente niet bereid om met de gemeente afspraken vast te leggen om de problemen met de hoogste urgentie op te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de zogenoemde prestatieafspraken – waarin gemeenten afspraken maken met verhuurdersorganisaties over hun prestaties – niet ondertekent.

Met het niet ondertekenen van de prestatieafspraken geeft de gemeente een signaal af: ,,Zo gaan we niet met huurders in Amstelveen om,” aldus Ellermeijer.