Extra toezicht op vuurwerk in Amsterdamse Bos

AMSTELVEEN – Er worden extra controles uitgevoerd in het Amsterdamse Bos op het afsteken van vuurwerk. De boswachters en politie controleren elk jaar in december, maar door de vele meldingen die de boswachters zelf ontvangen, zetten ze hier nog extra mensen op.

Voor Oudejaarsdag 18:00 en op plaatsen waar dieren worden gehouden mag geen vuurwerk afgestoken worden. De harde knallen en de felle lichten die het vuurwerk met zich meebrengt is een bron van stress voor de dieren in en rondom het Amsterdamse Bos. Niet alleen de wilde dieren, maar ook de dieren op de boerderijen en honden van bezoekers kunnen hier erg van schrikken. Van schrik kunnen deze dieren de weg op rennen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ook het straatmeubilair in het Amsterdamse Bos heeft het ieder jaar zwaar te voor duren.

Bij het aantreffen van vuurwerk en of verdachte personen zal dan ook worden opgetreden middels het protocol van politie. Wie zelf iets verdachts in het Bos ziet kan dit ter plekke doorgeven aan onze boswachters: 06-29081628. (bel bij spoed natuurlijk 112).

Foto: Olav Martens