Herbouw Urbanuskerk start na nieuwjaar

Foto: Vivian Tusveld

AMSTELVEEN – Direct na nieuwjaar gaat gestart worden met de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk. Architectenbureau Verlaan en Bouwstra gaat de voorbereidingen en de herbouw begeleiden. Op 17 december jongstleden is daarvoor een overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen. Dit is te lezen op de website van de Urbanuskerk.

Verlaan en Bouwstra is een architectenbureau dat veel ervaring heeft met het restaureren en aanpassen van monumentale (kerk-)gebouwen en met het ingewikkelde overlegproces dat daarmee samenhangt.

Het herstel van de kerk is een flinke klus. Het dak is verbrand, de monumentale gemetselde gewelven zijn ingestort, maar desondanks zijn veel elementen uit het interieur behouden gebleven. Het herstel zal in verschillende fases gaan verlopen.

Begonnen zal worden met het dak, de muren en de ramen om te zorgen dat het gebouw weer water- en winddicht is. Daarna volgt het herstel van de gewelven. Behoud van de monumentale status staat daarbij voorop. De parochie wil de kerk zoveel mogelijk in haar oude staat herstellen, maar tegelijkertijd ook het gebouw aanpassen aan toekomstig gebruik.

De lager gelegen ruimtes op de begane grond van de pastorie hebben veel waterschade opgelopen door het bluswater. Tijdens het herstel van de vloeren bleek dat de betonnen vloer aan het verzakken was, omdat het zand onder de vloer was weggespoeld door het bluswater. In overleg met de verzekering en met hulp van de inzet van vrijwilligers is het interieur hersteld, zijn het houtwerk en de muren geschilderd, is de elektrische installatie vernieuwd en is er een nieuwe keuken geplaatst. De pastorie wordt begin januari weer feestelijk in gebruik genomen.

De toren is gespaard gebleven maar heeft wel fikse rookschade opgelopen. In het benedengedeelte van de toren bevindt zich een Mariakapel, die dagelijks geopend was. Vermoedelijk kan begin 2019 de Mariakapel weer in gebruik genomen worden. Ook wil de parochie de toren zo snel mogelijk laten schoonmaken, zodat deze bij festiviteiten weer beklommen kan worden.

Foto: Vivian Tusveld