‘Jan Ligthartschool moet een monument worden’

AMSTELVEEN – Op het tijdelijke Amstelveense Meldpunt Monumenten zijn het afgelopen half jaar maar liefst 72 meldingen binnengekomen. De gemeente had bewoners opgeroepen om gebouwen te tippen die absoluut voor Amstelveen moeten worden behouden. Fouten zoals met de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg moeten in de toekomst worden vermeden. Grote ‘winnaar’ met de meeste meldingen is het oude schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4 (Jan Ligthartschool).

Het meldpunt is op verzoek van de gemeenteraad eind juni opgezet. Tot en met half november konden Amstelveners aangeven welke parels zij het waard vinden om te behouden voor de toekomst. ,,Het is geweldig om te zien dat zoveel Amstelveners het belangrijk vinden om objecten met culturele of architectonische waarde te behouden voor de toekomst,” zegt wethouder Herbert Raat (monumenten). “Het historisch besef leeft in Amstelveen en dat is mooi.”

Amstelveen telt op dit moment 128 gemeentelijke monumenten, 28 rijksmonumenten en één provinciaal monument. Volgens de inzenders zijn er in ieder geval nog 36 andere gebouwen en objecten binnen de stadsgrenzen die een monumentenstatus verdienen. Meldingen variëren van woonhuizen tot winkel- en kantoorpanden, maar ook het tracé van de Museumtramlijn, de starthuisjes aan de Bosbaan en een kiosk in het Amsterdamse Bos.

De Vereniging Historisch Amstelveen heeft zich inmiddels over de lijst gebogen en komt binnenkort met een aanbevelingslijst. Daarna stelt de onafhankelijke Erfgoedcommissie van de stichting Mooi Noord-Holland hieruit een lijst samen van monumentwaardige gebouwen of objecten. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het college.

Het succes van het meldpunt wordt begin volgend jaar op een bijzondere manier gevierd in het oude schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan. Iedereen is welkom. De datum wordt later bekendgemaakt. Tien inzenders maken kans op het boek ‘De monumenten van Amstelveen’. De winnaars worden tijdens de bijeenkomst bekendgemaakt.