Leerlingen Piet Hein aan de slag met robots

AMSTELVEEN – Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Piet Hein-school hebben twee lessen gevolgd waarin robots centraal staan. Wethouder Frank Berkhout nam vorige week een kijkje op de school. Hij keek mee met de leerlingen en sprak met de trainers van Robotwise die de lessen verzorgen.

Berkhout: “Deze lessen helpen kinderen op een andere manier leren. Zonder dat ze het door hebben, zijn ze bezig met vakken als rekenen, aardrijkskunde en beeldende vorming. Bovendien komt er een hoop creativiteit bij kijken. We hopen met deze pilot dat kinderen interesse gaan tonen voor ICT en daar later mee doorgaan. De arbeidsmarkt op dit vlak is krap, terwijl digitalisering alleen maar belangrijker wordt in de toekomst.”

De leerlingen krijgen twee lessen met twee verschillende robots: de Dash en de Lego WeDo. Na de lessen/workshops is het nog niet klaar. Er blijft een doos op school achter met een aantal robots, zodat de leerlingen hier zelfstandig mee aan de slag kunnen blijven. Ook kunnen ze dan bijvoorbeeld worden ingezet voor interactief rekenonderwijs.