Lokale SP stelt dertien vragen over vechtpartij Keizer Karelpark

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de SP heeft in de persoon van Patrick Adriaans dertien vragen gesteld over de vechtpartij die 13 oktober plaatshad achter de Coop aan de Van der Hooplaan. Het ging om een gevecht tussen twee leerlingen van het Amstelveen College. Een filmpje van de vechtpartij verscheen op de populaire filmpjessite Dumpert.

,,Als SP hebben we niet direct vragen willen stellen om ruimte te bieden om de juiste stappen te nemen. Nu is het moment gekomen om wel vragen te stellen,” schrijft Adriaanse.

Hij wil antwoord op de volgende vragen:

1. Heeft de burgemeester overleg gehad in de driehoek over de vechtpartij tussen beide jongeren en de daaropvolgende openlijke geweldpleging gepleegd door de groep scholieren van het Amstelveen College?

2. Is het college bekend met de ernst van openlijke geweldpleging en welk signaal er wordt afgegeven als er niet tot vervolging wordt overgegaan?

3. Heeft de burgemeester besproken met de politie dat er geen aangifte nodig is voor vervolging omdat het misdrijf ambtshalve vervolgbaar is?

4. Hebben de gemeente Amstelveen en de politie overleg gehad met het Amstelveen college om de daders van de openlijke geweldpleging aan de hand van de camerabeelden op te sporen?

5. Wat is de uitkomst van het gesprek met genoemde partijen?

6. Is de politie een opsporingsonderzoek gestart naar de daders van de openlijke geweldpleging?

7. Zo nee, waarom niet?

8. Is er bij voorbaat geseponeerd in de zaak van de openlijke geweldpleging en zo ja met welke seponeringsgrondslag?

9. De SP is van mening dat het niet zo kan zijn dat jeugdigen die geweld hebben toegepast naar een jongeman die weerloos op de grond ligt geen enkele vorm van genoegdoening krijgt namens de maatschappij. Kennelijk lijkt het geweld onbestraft en worden er geen corrigerende maatregelen genomen naar de groep jongeren die zich hebben schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Welke corrigerende maatregelen zijn genomen met betrekking tot de plegers van het openlijk geweld?

10. Zijn de daders van het openlijk geweld onder de hoede van het Jongerenwerk voor zover het Amstelveense jongeren betreft gebracht. Zo niet, waarom niet?

11. Is het college het met de SP eens dat Amstelveen dit gedrag niet kan tolereren en dat dit dus in woord en daad en voor iedereen duidelijk afgekeurd moet worden?

12. Wat was de media-strategie van het college in het onderhavige geval?

13. Hoe beoordeelt het college de mediastrategie nu en wat zijn mogelijke lessen voor de toekomst?