Opinie: Verbazing over Kazernepad

Met enige verbazing las ik het bericht dat het fietspad genaamd ‘Kazernepad’ maar meer bekend als het ‘Zwartepad’ tijdelijk wordt afgesloten. Het gaat dan over de circa twee honderd meter van dit pad gelegen tussen de Noorddammerlaan en Zetterij.

Dit deel van het fietspad is al meer dan een jaar voorzien van allerlei markeringsborden dat het wegdek slecht is. Dat was elke gebruiker, en dat zijn er vele honderden per dag -waaronder veel schoolgaande kinderen- al lang duidelijk aangezien er forse berokken asfalt waren afgebroken en over de, naar nu blijkt, bestaande damwand in de naastgelegen sloot waren beland. Opeens (10 december jl.) komt de gemeente met een persbericht dat het fietspad op dat gedeelte vanaf heden wordt afgesloten.

Volgens het persbericht heeft de gemeente naar aanleiding van scheurvorming in het asfalt van het fietspad een uitgebreide inspectie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de aangrenzende houten damwand waar het fietspad op steunt, in slechtere staat verkeert dan voorzien. Hierop is besloten het fietspad vanaf donderdag 13 december 2018 af te sluiten voor het fietsverkeer.

De komende maanden wordt, aldus de gemeente, gewerkt aan een oplossing om het fietspad weer veilig open te kunnen stellen. Er zijn hierbij twee scenario’s mogelijk waarbij de duur van de afsluiting varieert van drie maanden tot een jaar.

De korte termijn en tijdelijke oplossing is het slaan van een nieuwe damwand waardoor de situatie weer veilig wordt. De oplossing die langer duurt, is het tegelijkertijd verbreden van dit deel van het fietspad. De gemeente wil het Kazernepad dat Amstelveen doorkruist op termijn in zijn geheel verbreden. Het vervroegd verbreden van dit deel van de fietsroute betekent dat het over een paar jaar niet opnieuw afgesloten hoeft te worden. Beide opties worden de komende tijd beoordeeld.

De bewoners worden per brief nader geïnformeerd.

Een dergelijke persbericht roept bij de dagelijkse gebruiker van dit fietspad, zoals ondergetekende wel enige vragen op zoals:

Hoelang heeft die uitgebreide inspectie moeten duren als er al een jaar lang borden staan? Een jaar? Dat lijkt mij wel erg lang en erg ongeloofwaardig. Hoe lang moet het nu nog duren voordat de gemeente weet wat het er moet gebeuren? Het persbericht spreekt over de komende maanden maar dat is ook weer een vrij ruim geformuleerd tijdsbeslag en hadden ze daar al niet gelijk over moeten gaan nadenken toen een jaar geleden die borden werden neergezet en opgehangen?

Welke bewoners worden er per brief geïnformeerd? Die van het spoorwachtershuisje en de woonwagenlocatie (die liggen immers naast het fietspad) of alle bewoners van Bovenkerk, Westwijk, Uithoorn en Aalsmeer waarvan de kinderen, op weg naar school, van dit pad gebruikmaken?

Kortom, het nu genomen besluit tot afsluiting komt heel kordaat over maar wat er aan vooraf is gegaan en wat er nu gaat volgen blijft in een nevel van ondoorzichtigheid hangen.

Wim Beckers