Provincie geeft groen licht voor bouw bedrijventerrein Amstelveen-Zuid

AMSTELVEEN - De provincie Noord-Holland geeft de gemeente Amstelveen groen licht om bedrijventerrein Amstelveen-Zuid te ontwikkelen. Zo liet Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland  en voorzitter Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa) weten. Amstelveen kan nu een bestemmingplan opstellen binnen onder meer de ruimtelijke structuur en afspraken over duurzaamheid.

De gemeente bereidde dit proces zorgvuldig voor met de regio en zorgde voor een gedegen onderbouwing van nut en noodzaak van de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Omliggende Amstelland-Meerlanden gemeenten ondersteunen de noodzaak van BTAZ als bedrijventerrein met regionale functie.  Amstelveen kijkt samen met de gemeente Uithoorn naar een groene invulling rondom het bedrijventerrein aan de kant van Uithoorn. Het nieuwe bedrijventerrein BTAZ van 60 hectare bruto ligt naast de N201 in Amstelveen-Zuid langs de Zijdelweg aan de kant van bedrijventerrein De Loeten.

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon: “We hebben meer ruimte nodig voor zowel regionale als Amstelveense ondernemers die nu onvoldoende kunnen groeien of verplaatsen. De overige gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden kampen met vergelijkbare vraagstukken. De sterke economische groei in combinatie met onze woningbouwopgaven maakt dat dit hét moment is om door te pakken met de ontwikkeling. Wij willen immers bedrijventerrein Legmeer ontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied. Een aantal bedrijven daar wil graag verplaatsen én uitbreiden, maar wel binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen.”

De gemeente werkt aan een visie om Legmeer te transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Daardoor kunnen niet alle huidige bedrijven blijven omdat deze niet zijn te combineren met wonen. De gemeente wil deze bedrijven verplaatsen en een alternatieve locatie aan kunnen bieden in Amstelveen. Ook daarvoor is het belangrijk BTAZ in ontwikkeling te brengen.