Rondleidingen langs locaties bezettingstijd Amstelveen

 Het aanbod van het college richting Amstelveners om gratis het boek Jaren van verduistering – De bezettingstijd in Amstelveen van Tini Visser af te halen op het raadhuis, was een groot succes. Binnen een paar dagen waren de tweehonderd exemplaren vergeven. Veel Amstelveners gaven aan behoefte te hebben aan rondleidingen langs locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in de oorlog. De gemeente vindt dit een goed idee en werkt hier graag aan mee.

De mailbox van wethouder Herbert Raat (Cultuur en Monumenten) stroomde vol na zijn oproep in het Amstelveens Nieuwsblad om een gratis exemplaar van het boek van Tini Visser – ter beschikking gesteld door burgemeester Bas Eenhoorn – af te komen halen. De oproep werd gedaan in een artikel over het belang van behoud van historische locaties uit WOII. Ook als deze gebouwd zijn door de Duitse bezetter.

De bewogen geschiedenis van Amstelveen in bezettingstijd is uitgebreid en indringend beschreven in het boek van Tini Visser. Hiervoor heeft zij in de jaren tachtig van de vorige eeuw in opdracht van de gemeente gesproken met alle ooggetuigen die nog in leven waren. “Wij mogen deze geschiedenis nooit vergeten. Het is juist belangrijk om onze kinderen te leren dat dit nooit meer mag gebeuren”, zegt wethouder Raat. “Dit willen we onder meer doen door bestaande historische locaties te behouden voor de toekomst en waar mogelijk op te nemen in een educatief lesprogramma.”

Een voorbeeld is Randwijcklaan 13. Dit gebouw heeft de gemeente dit jaar voor bijna een miljoen euro gekocht om te voorkomen dat het werd gesloopt voor een nieuwe woning. In het gebouwtje kregen in de oorlogsjaren Joodse kinderen les die op andere scholen niet meer welkom waren. Een verhaal van Jodenvervolging en onderduiken. Een verhaal dat nooit vergeten mag worden. Ook de bunker naast de Pauluskerk aan de Wolfert van Borsselenweg vertelt een verhaal dat nooit meer vergeten mag worden; het verhaal van bezetting en het bombardement dat Amstelveen heeft getroffen.

Daarom wil het college rondleidingen gaan organiseren langs de locaties die worden beschreven in het boek Jaren van verduistering, zoals de Paulusbunker aan de Wolfert van Borsselenweg, Randwijcklaan 13 en de Amsterdamseweg 484-488. Amstelveners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf maandag 17 december aanmelden door een mail te sturen naar historie@amstelveen.nl.