Schuberts ‘Die Winterreise’ in Kruiskerk

 Op zondag 16 december wordt in de Kruiskerk Amstelveen het laatste koffieconcert van dit kalenderjaar gehouden. De bekende operazanger en bariton Daniël Hermán Mostert zingt Schuberts beroemde liedcyclus Die Winterreise. Pianiste Heleen Vegter begeleidt hem op de vleugel.  

Die Winterreise is een van de allermooiste, maar ook huiveringwekkendste verzamelingen van liederen uit de Romantiek (1790-1850). In 1827 verscheen het slot van de cyclus. Schubert was toen ernstig ziek, zeer verzwakt en wist dat hij niet lang meer zou leven. In de Winterreise kijkt een door het leven getekende, rondtrekkende man terug op de onbereikbare liefde. De winter is in de cyclus ook een beeld voor het hardvochtige politieke klimaat van Schuberts tijd. Hij kreeg geen toestemming om te trouwen omdat hij geen gezin zou kunnen onderhouden. De pianobegeleidingen zijn juweeltjes in het weergeven van sfeer en stemming. In de loop van de cyclus wordt het verlangen naar de dood voor de reiziger steeds heftiger totdat hij uiteindelijk in het laatste lied, der Leiermann, meetrekt met de draailierspeler een verlossende dood tegemoet: zijn kunst blijft achter.

Zondag 16 december, van 12.00 uur tot 13.15 uur. Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. Vrije toegang, na afloop wordt een gift gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.