Aantal bezoekers afvalbrengstation Grutterij blijft groeien

AMSTELVEEN – Het afvalbrengstation heeft in 2018 weer meer bezoekers ontvangen dan in het jaar ervoor. Vorig jaar brachten Amstelveners in totaal 166.490 keer hun grof huishoudelijk afval naar de afvalverzamelingsplek op de Grutterij.

De aantallen bezoekers zijn de laatste vijf jaar flink toegenomen van 148.939 in 2014, naar 154.711 in 2015, 156.118 in 2016, 164.509 in 2017 en naar vorig jaar dus 166.490.

Op het afvalbrengstation op bedrijventerrein Legmeer wordt het afval gesorteerd in ruim twintig categorieën. Denk aan textiel, medicijnen, tl-buizen en spaarlampen, mobiele telefoons, matrassen, hout, batterijen en frituurvet.

Amstelveners kunnen grof huishoudelijk afval en maximaal één kuub verbouwingsafval per maand gratis inleveren. Brengt u meer dan één kuub verbouwingsafval dan moet direct met pin worden afgerekend. Auto- en bromfietsonderdelen zamelt de gemeente niet in. Die kunnen bij de garage of autosloperij worden ingeleverd.

De openingstijden van het Afvalbrengstation zijn maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur – 16.00 uur. Op zaterdag is het vaak erg druk op. Tip: kom door de week langs of zaterdag vóór 10.00 uur.

Foto: gemeente Amstelveen