Aftrap groot dementie-onderzoek met Minister

AMSTELVEEN – Amstelveen doet mee aan groot dementie-onderzoek. Op 23 januari was de gezamenlijke aftrap van het onderzoek waar ook Den Bosch, Amsterdam en Rotterdam aan mee doen. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge gaf het startsein voor dit vier jaar durend dementie-onderzoek. Bij dit project staat de sociale benadering van mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal. De gemeente, zorg- en welzijnspartijen, VWS en het zorgkantoor werken hierin samen. Hun doel is de sociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren.

Dementie is en wordt een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen. Dat kan in de familie- of vriendenkring zijn. Maar kan ook op straat, in de winkel of op het werk zijn. De gemeente wil dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. En nog een goede kwaliteit van leven hebben. De problematiek rond inwoners met dementie en hun naasten, zal de komende twintig jaar verdubbelen door de vergrijzing van de bevolking. Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Mensen met dementie zijn vaak nog veel jaren zelf in staat om regie te houden, hun kwaliteiten in te zetten en ook nog leuke dingen doen. Amstelveen werkt hieraan samen met partners en inwoners in de stad.

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn): “Mantelzorgers lopen te lang op hun tenen. Dit blijkt uit een onderzoek dat Tao of Care al in opdracht van Amstelveen uitvoerde. Dementie ziekte heeft behalve op de persoon zelf ook veel impact op de partner, de kinderen en andere mensen in hun omgeving. Ik heb zelf gemerkt hoe moeilijk het is om dementie bespreekbaar te maken en te weten hoe je ermee om moet gaan. We willen mantelzorgers eerder steunen en ervoor zorgen dat ze ook hun zorg met anderen kunnen delen. Amstelveners met dementie en hun mantelzorgers blijken het heel moeilijk te vinden om hulp te vragen. Terwijl die hulp zeker nodig is, vooral in het beginstadium van dementie als sociale contacten in snel tempo afbrokkelen. Onderzocht werd welke ondersteuning inwoners met een dementie en hun naasten nodig hebben. Het onderzoek laat zien dat al in de beginfase van dementie relaties en vriendschappen veranderen. Echtgenoten begrijpen elkaar niet meer. Dat leidt tot veel pijn en eenzaamheid. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor betere Dementiezorg. We willen de komende jaren de kwaliteit van leven voor zowel inwoners met dementie als hun mantelzorgers aanzienlijk verbeteren, met name in de omgeving van hun eigen vertrouwde huis. De zorg moeten we veel eerder bij de betrokken gezinnen thuis regelen, zodat ze ook sneller en makkelijker ergens terecht met hun vragen. We gaan experimenteren met een gids die vroegtijdig bij inwoners thuiskomt en vragen kan beantwoorden.”