Amstelvener mag woning nu dertig dagen per jaar verhuren

AMSTELVEEN – Huiseigenaren in Amstelveen mogen hun woning vanaf 1 februari (morgen) dertig dagen per jaar legaal verhuren aan toeristen, mits zij dit van te voren melden bij de gemeente. De nieuwe regels komen voort uit de zogenoemde huisvestigingsverordening, die in september 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast zijn er ook nieuwe regels per 1 februari voor woningdelen en kamerverhuur.

“We maken dit mogelijk omdat we Amstelveners de vrijheid willen geven hun woning te verhuren als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn. Tot nu toe kon dat niet. Maar er zijn wel voorwaarden, zodat de leefbaarheid en het woongenot in Amstelveen er niet onder lijdt,” zegt wethouder Wonen Rob Ellermeijer. “Daarom geldt er bijvoorbeeld een meldplicht en mag het niet langer dan dertig dagen per jaar.” Ondanks dat Airbnb officieel niet was toegestaan in Amstelveen, waren er vele Amstelveners die hun woning verhuurden al dan niet via het platform.

Naast de maximale periode van dertig dagen per jaar zijn er meer voorwaarden waar de verhuurder aan moet voldoen. Zo moet hij hoofdbewoner zijn en moet de woning officieel de bestemming wonen hebben. Ook mogen er maximaal vier personen tegelijk in de woning verblijven en moet er toeristenbelasting worden betaald.

Amstelveners die hun woning willen verhuren kunnen terecht op www.amstelveen.nl/toeristischeverhuur. Naast informatie over vakantieverhuur is hier ook overzicht te vinden van alle regels en voorwaarden voor Bed & Breakfast.

In de regels van de huisvestigingsverordening is ook nieuw beleid opgenomen voor woningdelen. Er kan een vergunning worden verleend voor woningdelen met maximaal vier personen. Enkele voorwaarden zijn dat elke bewoner staat ingeschreven bij de gemeente Amstelveen en dat elke bewoner een eigen kamer heeft die voldoet aan de minimale eisen uit het bouwbesluit.

Amstelveners die een woning willen delen kunnen terecht op www.amstelveen.nl/woningdelen .

De regels en voorwaarden rond woningdelen moeten eraan bijdragen dat de schaarse zelfstandige woonruimte in Amstelveen ook daadwerkelijk beschikbaar is en blijft voor diegenen die in Amstelveen willen wonen.

“We begrijpen dat Amstelveners moeten wennen aan de nieuwe regels. Daarom starten we met een proefperiode tot 1 juli 2019. In het najaar volgen bij overtreding eerst twee waarschuwingen voordat er boetes worden opgelegd,” zegt Ellermeijer. “Mensen die ondanks de waarschuwingen overtredingen blijven begaan kunnen een boete krijgen.”