Bewoners Omgevingsraad eisen nakomen afspraken Schiphol

SCHIPHOL – De bewonersgeleding in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is tegen de groei van Schiphol. De bewoners willen eerst dat de in het verleden gemaakte afspraken nagekomen worden. In december werden de onderhandelingen al opgeschort naar eind deze maand omdat er nog onduidelijkheid is over de capaciteit van luchthaven Lelystad

Onder de gemaakte afspraken valt onder andere een harde toezegging over de afname van het huidige aantal vluchten. De bewoners in de ORS zien het niet zitten dat er 25.000 meer vluchten bijkomen in de komende negen jaar. Schiphol daarentegen hoopt op 80.000 vluchten meer in 2028. Pas als Schiphol met de ORS instemt, zien de bewoners ruimte voor meer onderhandelingen.

Het advies, “Het hoofdlijnendocument” dat de ORS eind januari aan Schiphol gaat voorleggen, bevat onder andere het verminderen van het huidige aantal vluchten, door bijvoorbeeld in plaats van korte vluchten treinen in te zetten. Ook zal er een alternatief scenario voor de ontwikkeling van de luchthaven worden voorgesteld, met als voorbeeld het verplaatsen van banen naar de zee. De mogelijkheid hiervan wordt nog grondig onderzocht.

Foto: Vivian Tusveld