Bijna 1 op 5 Amstelveners heeft internationale achtergrond

AMSTELVEEN – Het aantal niet-Nederlanders dat in Amstelveen woont is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. Woonden in 2009 nog 9.464 ‘vreemdelingen’ in Amstelveen, op 1 januari 2019 was dit aantal gestegen tot 17.577 Dit betekent dat bijna 1 op de 5 Amstelveners een internationale achtergrond heeft (19 procent,vorig jaar 16,8 procent). In totaal telde Amstelveen begin deze maand 90.831 inwoners. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zal groeien.

De bevolkingsgroei in Amstelveen is te danken aan een migratie-overschot: er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken.

In Amstelveen wonen 133 verschillende nationaliteiten. De grootste groep niet-Nederlanders bestaat zoals bekend uit Indiërs. Op 1 januari 2019 woonden in Amstelveen 4.837 mensen met een Indiaas paspoort. Vorig jaar was dit aantal 4.289. Aziaten zijn sowieso de grootste groep niet-Nederlanders (10.027). De 5.802 Europeanen die in Amstelveen wonen zijn overwegend EU-burgers (5.082).

In Amstelveen waren begin januari 41.750 huishoudens gevestigd. Bijna twee op de vijf huishoudens betreft een alleenwonende. Daar zitten veel studenten bij (Uilenstede) maar nog veel meer ouderen. Gezinshuishoudens vormen een minderheid in Amstelveen. 27 procent van de huishoudens is een tweeoudergezin en zeven procent een eenoudergezin.