Burgemeester sluit sportschool Zetterij na incident met explosief

AMSTELVEEN – Burgemeester Bas Eenhoorn heeft besloten om de sportschool aan de Zetterij, waar vorige week een heftige explosie plaatsvond, voorlopig te sluiten. Volgens de burgemeester is er nog steeds kans op herhaling aanwezig. “En daarmee is er nog steeds sprake van een ernstig gevaar voor de openbare orde,” schrijft Eenhoorn in een brief aan de gemeenteraad. Na de explosie zijn er op 200 meter afstand nog brokstukken gevonden.

De burgemeester heeft direct na de explosie verzocht om een rapportage van de politie. Omdat in deze rapportage geen zicht biedt op een concrete aanleiding voor het incident, wil de burgervader geen risico lopen.

“Doel van de sluiting is herstel van de rust in de buurt, de bescherming van omwonenden, passanten, bezoekers en het voorkomen van herhaling. Ik ben mij bewust dat de sluiting impact heeft op de ondernemers aan de Zetterij 3. Echter, het belang van de openbare orde en de veiligheid dient in dit geval zwaarder te wegen,” aldus Eenhoorn.

De burgemeester heeft de politie verzocht om hem uiterlijk binnen vier weken door middel van een bestuurlijke rapportage te informeren. Op basis van de bevindingen in deze rapportage zal Eenhoorn kijken of de sluitingsmaatregel kan worden opgeheven.

Foto: Inter Visual Studio