Gedeputeerde Jaap Bond bezoekt Amstelland-Meerlanden regio

AMSTELLAND- De Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economische Zaken Jaap Bond heeft op 23 januari de Amstelland-Meerlanden (AM) regio bezocht. Hij sprak met de wethouders Economische Zaken van Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Hij sprak met hen over het faciliteren van de economische groei in de Amstelland-Meerlanden regio die in de knel komt door o.a. ruimtegebrek en mogelijke oplossingen waaraan hij samen met de MRA (Metropoolregio Amsterdam) en de AM gemeenten wil werken. De snelle economische groei en veranderende markten vergen meer wendbaarheid en flexibiliteit op dit gebied. Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over werklocaties en de opgave voor kantorenlocaties.

Amstelveense wethouder gastvrouw
Wethouder Economische Zaken Floor Gordon van Amstelveen was gastvrouw van dit bezoek. Zij gaf aan dat in de AM regio een beperkt aanbod is van bedrijventerreinen in bepaalde marktsegmenten. Gordon is blij dat Amstelveen en regio nu toestemming hebben voor het nieuwe regionale Bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Tijdens de presentaties kwam naar voren dat de kwalitatieve vraag naar bedrijven- en kantorenlocaties niet voldoende aansluiten bij het kwantitatief aanbod. Een gezamenlijk onderzoek van de regiogemeenten naar de werklocaties in de Amstelland-Meerlanden regio door Bureau Buiten bevestigt dit beeld en praktijkervaringen van de AM bestuurders. Ook is er een transformatieopgave van verouderde glastuinbouwgebieden.

Wethouder Gordon: ”We zijn blij dat Gedeputeerde Bond een bezoek bracht aan onze Amstelland-Meerlanden regio. De AM regio had de gedeputeerde uitgenodigd om te laten zien dat we hier goed samenwerken samen onderzoek doen naar de werklocaties. Het doel was om de urgentie aan te geven om te kijken naar de mismatch in kwaliteit en aanbod van kantoren en bedrijfsgebouwen. Hij toonde interesse in de economie in onze regio die hard groeit. Hij had ook oor voor de gevolgen die deze groei heeft en wat er voor nodig is om die groei te faciliteren. De verwachte economische groei van de regio Amstelland-Meerlanden, waar Amstelveen deel van uitmaakt, is in 2018 4,2 procent. Dit is één procent hoger dan de verwachte groei in Nederland en een half procent hoger dan de verwachte groei van 3,7 procent in de Metropoolregio Amsterdam. Volgens de Monitor Plabeka 2017-2018[i] behoort Amstelland-Meerlanden tot een van de sterkste economische regio’s van Nederland.”

Bedrijventerrein Legmeer 
Ook was er en een rondleiding over bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen. Hier kon de transformatieopgave naar woon-werkgebieden bekeken worden. De gemeente werkt namelijk aan een transformatievisie voor dit gebied naar een gemengd woon-werk gebied. Daardoor kunnen niet alle gevestigde bedrijven blijven omdat deze zich niet laten mengen met wonen. De gemeente wil deze bedrijven graag verplaatsen maar tevens behouden voor Amstelveen en wil hen daarom een alternatieve locatie aan kunnen bieden. Daarvoor is het belangrijk het Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (in totaal 45 hectare netto ontwikkelruimte) snel tot ontwikkeling worden gebracht.