Gemeente Amstelveen staat achter invoering helmplicht snorfietsen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen schaart zich achter het idee voor een landelijke helmplicht voor snorfietsers. Samen met steden als Amsterdam, Den Haag en Groningen sluit Amstelveen zich aan bij een pleidooi hiertoe van 130 artsen.

De artsen stuurden op 11 december 2018 een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij de politici opriepen om het dragen van een helm verplicht te stellen om zo jaarlijks tientallen doden en veel (hersen-)letsel te voorkomen.

De Haagse wethouder Robert van Asten heeft woensdag 16 januari mede namens Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Hilversum, Lansingerland, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Utrecht, Zwolle een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin zij aangeven het invoeren van de helmplicht toe te juichen.

“Wij herkennen de door de artsen geschetste problematiek. De snorfiets is één van de onveiligste manieren om je in de stad te verplaatsen. Terwijl het aandeel van de snorfiets in de totale mobiliteit laag is, is het aandeel van de snorfiets in het aantal verkeersgewonden substantieel,” aldus de ondertekenende gemeenten in de brief aan de Kamerleden.

De Amstelveense wethouder Verkeer Rob Ellermeijer: “Zelfs als snorfietsers zich aan de snelheidslimiet van 25 kilometer per uur houden, kan een valpartij ernstige gevolgen hebben en hoofdletsel veroorzaken. Een helm kan het verschil maken.”

Onlangs besloot Amsterdam al tot een helmplicht voor snorfietsers. Tevens moeten snorfietsers binnen de ring A10 vanaf 8 april op de rijbaan rijden, ze mogen niet meer op het fietspad. “Deze ontwikkeling volgen wij in Amstelveen met interesse, de evaluatie van dit besluit – zoals afgesproken binnen de Vervoerregio – volgen wij in Amstelveen met grote belangstelling. Mogelijk dat de evaluatie tot aanpassing van beleid leidt. Maar vooralsnog blijven de snorfietsers in Amstelveen gewoon op het fietspad,” zegt wethouder Ellermeijer