Onderzoek naar educatieve functie schoolgebouw Oude Dorp

AMSTELVEEN – De gemeente onderzoekt of de oudste school van Amstelveen, gelegen naast de Dorpskerk in het Oude Dorp, een aanvullende functie kan krijgen. Gedacht wordt aan uitbreiding en professionalisering van de cultuureducatie voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen in samenwerking met museum Jan van der Togt. Maar ook lezingen of workshops behoren tot de mogelijkheden. Momenteel voldoet het pand echter niet aan de eisen die staan voor een educatieve ruimte. Het Van der Togt-museum huurt het pand van de gemeente.

Het schoolgebouw dateert uit 1902 en had vroeger de functie van Openbare Lagere School. Hierna vestigde de Amstelveense Muziekschool zich in het pand en tot op heden dienen de schoollokalen voornamelijk als atelier voor verschillende kunstenaars. Momenteel maken de bekende kunstenaars Jan Verschoor en Rob Brünnmayer gebruik van de locatie. Eén lokaal wordt al gebruikt voor verschillende activiteiten, maar de huidige staat van het gebouw beperkt het aantal en soort activiteiten.

“Het pand heeft voor de functie een flinke opknapbeurt nodig,” aldus wethouder Frank Berkhout (Vastgoed en Cultuureducatie). “Zoals het schilderwerk binnen, herstellen van het tegelwerk, vervangen van het sanitair en de verduurzaming van het gebouw. Dit kan door goede isolatie en isolatieglas.” Wethouder Cultuur Herbert Raat is blij met het initiatief. “Door het toegankelijk maken van dit gebouw kunnen nog meer Amstelveners kennismaken met cultuur. Wat mij betreft zowel jong als oud.”

Een voorstel wordt op een later moment voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de foto v.l.n.r.: wethouder Herbert Raat (Cultuur), directeur museum Jan van der Togt Marieke Uildriks en wethouder Frank Berkhout (Vastgoed en Cultuureducatie).