Regionale enquête over verdeling sociale huurwoningen

 Vijftien samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio Amsterdam, waaronder Amstelveen, houden vanaf vandaag (30 januari) een enquête onder inwoners. Deze gaat in op de vraag wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning.

Hoewel veel woningen worden bijgebouwd in de regio, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag, stellen de gemeente. Veel inwoners doen een beroep op een sociale huurwoning. De gemiddelde inschrijftijd van een starter steeg in deze regio de afgelopen drie jaar naar circa elf jaar. Er is een urgentieregeling maar die is te streng voor bijvoorbeeld jongeren, net gescheiden mensen of mensen van buiten de regio. Zij hebben geen woning en willen snel een eigen huis.

Het verzamelen van meningen van inwoners is een van de vormen van participatie die door de gemeente nu wordt ingezet om keuzes te kunnen maken. De enquête telt tien vragen over wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning. Een nieuwe manier van toewijzen van sociale woningen heeft tot doel doorstroming te bevorderen en te zorgen dat mensen die urgent een woning moeten hebben deze ook krijgen. Eind 2019 besluiten de gemeenteraden van alle gemeentes over nieuwe regels van toewijzing, die naar verwachting in 2021 ingaan.

De link naar de enquête is te vinden op de website van de gemeente Amstelveen: www.amstelveen.nl/onderzoek