Voorzitter OA: ‘Denk aan het klimaat en 50-plussers’

AMSTELVEEN – Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent ook veel nieuwjaarsrecepties. Zo trok de nieuwjaarsreceptie van Ondernemersvereniging Amstelveen een recordaantal bezoekers. Voorzitter Alphons Böggemann gaf een uitgebreide toespraak over duurzaamheid in Amstelveen en de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt.

De receptie vond plaats op de nieuwe Avant Garde afdeling in het souterain bij Wooncentrum Co van der Horst.  Naast leden en geïnteresseerden waren dit jaar onder ander ook het college van burgemeester en wethouders, raadsleden, de gemeentesecretaris en medewerkers van de gemeente Amstelveen aanwezig.

Het klimaat en Den Haag
In zijn toespraak roept Böggemann op aan de politici in Den Haag: “Stop met eindeloos klimaattafelen en luister alleen naar échte, onafhankelijke wetenschappers, toon leiderschap en daadkracht en regeer. En bedenk daarbij: regeringen worden bij verkiezingen afgerekend op hun daden, maar milieuactivisten blijven altijd buiten schot.” Niet alleen heeft de voorzitter verzoeken aan de landelijke politiek, maar ook roept hij op aan de lokale politiek dat de gemeente vooral door moet gaan met lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming en vergroening.

Arbeidsplekken 50-plussers en meer vertrouwen in jonge mensen
Böggemann had niet alleen verzoeken als het gaat om klimaat. Ook de arbeidssector moest er aan geloven. Hij roept wederom op aan de bezoekers om hun bedrijven open te stellen als stagebedrijf én om meer arbeidsplekken aan 50-plussers te geven. “Zij zijn veelal heel loyaal, zijn blij met de geboden kansen en worden minder ziek dan nogal eens wordt verondersteld,” aldus Böggemann.

Hij sluit zijn toespraak af met een laatste aanbeveling: goed opgeleide jongere toevoegen aan de directie. Hierover zegt Böggemann: “De wereld en vooral de toekomst daarvan wordt ánders en in zeker opzicht béter begrepen door de nieuwe generatie. De gedachte “we hebben het altijd zó gedaan en zo gaat het straks ook nog wel goed” kan écht niet meer. De wereld verandert sneller dan ooit en ons bedrijfsleven dus ook. De volgende generatie kijkt terecht met heel andere ogen naar de wereld dan de gevestigde orde. Geef talentvolle jonge mensen méér vertrouwen dan tot dusverre gebruikelijk was, want ZIJ zijn de toekomst en voelen haar beter aan. ZIJ beschikken over de voelsprieten om de trends aan te voelen, hetgeen zich ideaal laat combineren met de wijsheid en ervaring van de oudere bestuurders.”

Foto: Orhan Sahin