VVD wil dat Amstelvener minder gaat betalen voor afvalinzameling

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de VVD heeft het college van B&W gevraagd om het afvalstoffenheffingentarief in Amstelveen te verlagen. Dit zou wat de liberale partij betreft al in 2020 moeten ingaan.

Onlangs verhoogde het Rijk de belasting voor het verwerken van gemeentelijk afval. Gemeenten betaalden in 2018 13 euro per ton en moeten vanaf nu 31 euro per ton gaan betalen. Hiermee wil Den Haag storten en verbranden van afval ontmoedigen en hergebruik juist bevorderen. Ondanks deze verhoging blijven in Amstelveen de gemeentelijke lasten voor de burger gelijk. “De VVD is groot voorstander van duurzaamheid, maar wil deze kosten niet doorberekenen aan de burger,” aldus VVD-raadslid Benjamin Smalhout.

Als het aan de VVD ligt gaat Amstelveen zich spiegelen aan gemeente als Aalten, Hof van Twente en Deventer waar men een lager afvaltarief kent dan in Amstelveen. Smalhout: “De gemeente Aalten bijvoorbeeld kent een bedrag van 148 euro voor eenpersoons- en 168 euro voor meerpersoonshuishoudens.”  In Amstelveen zijn deze bedragen respectievelijk € 205,50 en € 245,80.