Wethouder Van Ballegooijen opent netwerkbijeenkomst Stichting Prokkel

AMSTELVEEN – Wethouder Zorg en Werk Marijn van Ballegooijen opende 15 januari een netwerkbijeenkomst van de stichting Prokkel in het Jan van der Togt museum. Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen iemand met en iemand zonder een (verstandelijke) beperking. Uit de hele provincie kwamen meer dan 50 deelnemers naar Amstelveen.

“Ontmoetingen met inwoners met een beperking zorgen vaak voor verrassende inzichten en dragen bij aan een meer inclusieve samenleving. En dus ook voor meer leefbaarheid. Dit kunnen ontmoetingen zijn met inwoners of werkgevers,” aldus wethouder Marijn van Ballegooijen. “Wij gaan dit jaar ook een Prokkel-bijeenkomst organiseren samen met Ons Tweede Thuis. Via deze organisatie werken ook veel mensen met een beperking. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten. Zo ontstaat er wederzijds begrip. Inwoners met een beperking vinden het ook heel belangrijk en leuk om te werken en zo onderdeel te zijn van onze maatschappij.”

Dit jaar is de Prokkelweek van maandag 3 tot en met zaterdag 8 juni. Dan organiseren allerlei organisaties ontmoetingsactiviteiten. In beginsel rondom alle levensdomeinen: wonen, werken, leren, zorg en vrije tijd. Iedereen kan het initiatief nemen: zowel bedrijven en organisaties als mensen met een verstandelijke beperking of hun organisaties. Omdat werk voor veel mensen erg belangrijk is wordt de donderdag in de Prokkelweek uitgeroepen tot nationale Prokkelstagedag. Op die dag gaan mensen met een (verstandelijke beperking) een dag stage lopen bij een bedrijf naar keuze.

Bij de landelijke stichting Prokkel werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting stimuleert, faciliteert en verbindt vooral. Een van de middelen die ze daarvoor gebruikt is het organiseren van zogenaamde netwerkbijeenkomsten. Prokkelen gebeurt het hele jaar door, maar om het te stimuleren en er aandacht voor te vragen organiseert Stichting Prokkel sinds 2007 elk jaar een Prokkelweek, de eerste week van juni.