Amstelveen ondertekent convenant samenwerking veilig ondernemen

AMSTELVEEN – De partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) hebben woensdag 30 januari het convenant 2019-2022 ondertekend. Met dit convenant verbinden partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam-Amstelland. Wethouder Economische Zaken Floor Gordon heeft namens de gemeente Amstelveen het convenant getekend.

Naast burgemeesters en wethouders van gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland tekenden ook vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, de politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie het convenant. Namens Amstelveen tekenden, naast wethouder Gordon, ook de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), de Koninklijk Horeca Nederland afdeling Amstelland en de Ondernemersvereniging Amstelveen.

Alle partijen willen de samenwerking op het gebied van een veilig ondernemen in de regio versterken. Het doel is het bevorderen van een veiliger ondernemersklimaat. De partijen zetten zich in op veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.

In het afgelopen jaar is de samenwerking in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland geëvalueerd. Het resultaat is een voortzetting van de publiek-private samenwerking die wordt voortgezet onder de naam Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Het convenant is een weergave van de veranderende weergave en uitgangspunten.