Bedrijventerrein Legmeer moet op termijn woon-werklocatie worden

AMSTELVEEN – Vanwege de grote vraag naar nieuwe woningen en de leegstand van kantoren op bedrijventerrein Legmeer heeft de gemeente Amstelveen samen met de daar gevestigde ondernemers onderzocht waar kansen liggen om van dit gebied een dynamisch woon-werkgebied te maken. Het doel is om hier een nieuwe duurzame stadswijk te ontwikkelen met een mix aan functies. De uitkomsten van het stedenbouwkundig onderzoek zijn vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten Legmeer.

Legmeer ligt ingeklemd tussen de Bovenkerkerpolder, de woonwijken Westwijk en Middenhoven en het ontwikkelgebied Startbaan. Enkele pandeigenaren in Legmeer hebben op dit moment al plannen voor het omvormen van bedrijfsgebouwen naar woongebouwen. Een voorbeeld dat al gerealiseerd is, is NextBuilding aan de rand van Legmeer waarbij een kantorengebouw is getransformeerd tot een appartementencomplex met 145 starterswoningen.

“De sterke economische groei in combinatie met het woningentekort maakt dat dit hét moment is om woon-werkgebieden te ontwikkelen waar dat mogelijk is”, zegt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke ordening). “De ambities die wij hebben op het gebied van wonen, werken én duurzaamheid vormen de basis voor deze ontwikkelvisie.”

Op dit moment is Legmeer een gemengd terrein met productie- en autobedrijven, groothandels, drukkerijen, kantoren, de gemeentewerf en zakelijke dienstverleners. Naast ondernemers en werknemers zijn de enige ‘publiekstrekkers’ het Afvalbrengstation, een indoor golfbaan, sportschool, partycentrum, bouwmarkt en dansschool. “Het college ziet echter grote kansen om van Legmeer een dynamisch woon-werkgebied te maken waar het aangenaam verblijven is,” zegt wethouder Gordon. “De herontwikkeling heeft een positieve invloed op het aantal banen en een groot aantal nieuwe woningen waar grote behoefte aan is op de krappe woningmarkt in Amstelveen en de gehele Metropoolregio Amsterdam.”

Als er geen actie wordt ondernomen in het gebied moeten de bedrijven flink investeren in het verduurzamen van hun werkgebied om de landelijke klimaatdoelen te halen. Op dit moment is Legmeer een zogeheten ‘hitte eiland’ volgens de klimaat-stresstest. Dit versteende gebied blijft in de zomer heel heet. De gemeente wil de bedrijven die zich naar aanleiding van deze ontwikkeling elders in Amstelveen willen vestigen, begeleiden naar een nieuwe locatie. Bijvoorbeeld naar Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid dat in voorbereiding is. “Wij willen deze ondernemers graag behouden voor Amstelveen”, zegt wethouder Gordon. ..Een aantal bedrijven heeft aangegeven graag te willen verplaatsen en te willen uitbreiden binnen de gemeentegrenzen. Dat kunnen we hen bieden op het duurzame Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid dat momenteel in voorbereiding is.”

De ambitie is om van Legmeer een nieuwe duurzame wijk in Amstelveen te maken. Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zijn de drie pijlers die bij elk plan betrokken worden. Dit past bij de groene en duurzame uitstraling die Amstelveen nastreeft. In de ontwikkelvisie staan vier scenario’s beschreven. ‘Legmeer Zero’, ‘Legmeer Village’, ‘Productieve stad’ en ‘Hoogstedelijk’. Voor de haalbaarheid is onder meer gekeken naar bereikbaarheid, duurzaamheid, programma en financiën.

De voorkeur van het college gaat uit naar het scenario ‘Productieve Stad’ met een doorgroeimogelijkheid naar ‘Hoogstedelijk’. Het eerste scenario bestaat voor 50 procent uit wonen en voor 50 procent uit werken. Het is een levendige stadswijk waar woningen en bedrijven naast en zelfs boven elkaar te vinden zijn. De ontwikkeling vindt organisch plaats. Er is een mix van fysiek werk en denkwerk, laag-en hoogopgeleid, en gevestigde bedrijven, startups en culturele initiatieven. In de wijk is veel ruimte ingericht voor groenvoorzieningen, zoals een tiny forest of buurtpark, en speelvoorzieningen.

‘Hoogstedelijk’ kijkt met een schuin oog naar onze noorderbuur, Amsterdam. Wil Amstelveen meer betekenen in de woonopgave van de Metropoolregio Amsterdam dan is de keuze voor hoogstedelijk bouwen, met woonlagen variërend van 5 tot 14 woonlagen, een logische. Legmeer leent zich hier ook voor. Het ligt in de dynamisch economische zone Schiphol-Zuidas-Bijlmer en grenst aan het Groene Hart wat Legmeer tot een aantrekkelijke woonlocatie maakt.

Legmeer is een gebied met verschillende grondeigenaren en ondernemers. Zij zijn de afgelopen jaren betrokken bij het samenstellen van de gebiedsvisie zoals die er nu ligt. In februari/maart start een participatietraject voor ondernemers, omwonenden en de (toekomstige) bewoners van Legmeer. Voor de gemeenteraad wordt op 5 februari een extra raadscommissie georganiseerd over de Nota van Uitgangspunten Legmeer. De in het participatietraject opgehaalde informatie wordt verwerkt in het opstellen en afronden van de ontwikkelvisie die medio 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.