Bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg in de wijk

 Burgemeester Bas Eenhoorn en Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen organiseerden een bijeenkomst over geestelijke gezondheidszorg in de wijk. In wijkcentrum De Bolder werd op donderdag 14 februari met verschillende partijen uit zorg en welzijn, politie en met bewoners en ervaringsdeskundigen gesproken over inwoners met psychische problemen.

Het vergroten van de deelname van zelfstandig wonende inwoners met psychische problemen aan de samenleving is één van de speerpunten van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de gemeente Amstelveen. Voor deze inwoners is meedoen en opgenomen zijn in de maatschappij – naast behandeling – een belangrijke voorwaarde voor herstel. Daarvoor is goede samenwerking tussen gemeente, zorg, politie en de omgeving nodig. Inwoners met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen kunnen hun zelfstandigheid vaker behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is.

Het doel van deze bijeenkomst was om afspraken te maken over samenwerking. De gemeente wil ophalen wat er leeft. Bij gesprekstafels werden verschillende thema’s besproken. Zo werd gesproken over ouderen met psychische problemen, dementie, veiligheid, samenwerken in de wijk om verergering te voorkomen en over vroeg-signalering en preventie. Ook werd met medewerking van Ons Tweede Thuis gesproken over samenwerken bij een combinatie van licht verstandelijke beperking en psychische problematiek. Verder werd met medewerking van Participe met de verschillende partijen gesproken over samenwerken om schulden bij mensen met psychische problematiek te voorkomen of op te lossen.

Wethouder Van Ballegooijen meent: “Doordat psychische kwetsbare inwoners langer thuis blijven wonen, komt er steeds meer neer op de zorgpartijen die in de wijk actief zijn. De gemeente en alle andere partijen ondersteunen deze inwoners, zodat ze beter kunnen participeren. Meedoen aan de maatschappij helpt namelijk met herstel en voorkomt terugval. Daarom is het goed om deze zaken met elkaar te bespreken, zodat de verschillende zorg- en welzijnspartijen en politie elkaar kunnen versterken. Ook is vroeg-signalering en preventie heel belangrijk. Ook buren en naasten hebben er mee te maken. Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische aandoeningen waar ze mee te maken krijgen. Als zij vragen hebben of dingen signaleren kunnen zij ook bij de zorg- en welzijnspartijen in de wijk terecht.”