Bosrandweg wordt eerste biobased weg van Noord-Holland

AMSTELVEEN – De provincie Noord-Holland voert tot en met september 2019 groot onderhoud uit aan de de Bosrandweg en de Legmeerdijk (N231). Hierbij wordt een deel van de Bosrandweg de eerste biobased weg in Noord-Holland. Dit is een weg die van berm tot berm volledig bestaat uit natuurlijke materialen die herbruikbaar zijn.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
– onderhoud aan de weg en verkeerslichten
– verbeteren van fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
– verbeteren van de veiligheid en doorstroming van kruispunten
– aanleg van twee faunapassages
– aanpassen van de voorrangssituatie bij de rotonde
– uitvoeren van 850 meter biobased weg aan de Bosrandweg

Verkeershinder
De provincie doet haar best om hinder zoveel mogelijk te beperken. Verkeer wordt zoveel mogelijk met aangepaste snelheid langs de werkzaamheden geleid. Een aantal weekenden en nachten is de weg volledig afgesloten. Verkeer wordt dan met borden omgeleid.

Tevens wordt er gewerkt aan een aantal oversteekplaatsen. Voor fietsers, voetgangers en ruiters wordt in de buurt een tijdelijke oversteekplaats aangelegd.

Biobased weg
De Bosrandweg, tussen de Nieuwe Meerlaan en de Rietwijkeroordweg, wordt een biobased weg. Het asfalt wordt voorzien van natuurlijke bindmiddelen (bijvoorbeeld koolzaadolie). De verkeersborden worden gemaakt van gelamineerde bamboestroken en gerecycled plastic. Verder worden herbruikbare materialen toegepast in lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, wegmeubilair en hectometerpaaltjes.

De gebruikte biobased materialen worden zoveel mogelijk zichtbaar voor de weggebruiker. Het asfalt krijgt bijvoorbeeld een ‘natuurlijke’ bruinige kleur asfalt. Niet alle gebruikte materialen zijn direct voor het blote oog zichtbaar. De provincie plaatst daarom informatieborden langs de weg met uitleg over de verschillende toepassingen.

Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van de Provincie Noord-Holland.