D66 Amstelveen: ‘Zonder groene visie geen groei Schiphol’

AMSTELVEEN – Totdat Schiphol zich aan de gemaakte afspraken houdt is er, wat de lokale fractie van D66 betreft, geen ruimte voor groei. Eventuele groei op de lange termijn is daarnaast alleen met draagvlak voor de omgeving mogelijk als het kabinet en Schiphol met een serieuze visie voor de lange termijn komen. Een visie waarbij waarbij verstilling en vergroening van de luchtvaart centraal moeten staan.

Het belang van Schiphol voor de regio is wat D66 Amstelveen betreft evident. Wel geldt: afspraak is afspraak. D66 staat op het standpunt dat Schiphol duidelijke keuzes moet maken binnen de huidige milieucontouren. “De luchtvaart heeft immers grote impact op de leefbaarheid in de regio van Amstelveen. Qua CO2-uitstoot en geluidsoverlast is het op korte termijn moeilijk om te verduurzamen, waardoor het streven naar meer vluchten voor D66 op dit moment geen optie is. Op korte termijn moeten daarom eerst de bestaande afspraken worden nakomen. Zo moeten de afspraken over maximaal 29.000 nachtvluchten strikt worden gehandhaafd en de Buitenveldertbaan moet meer worden ontzien,”aldus Edwin van der Waal, woordvoerder Schiphol van D66 Amstelveen.

Van der Waal: “Voordat over groei mag worden nagedacht verwacht D66 Amstelveen eerst een visie over Schiphol op de middellange en lange termijn van het kabinet. In deze plannen dienen de ontwikkeling van Lelystad Airport, de herverdeling van het luchtruim, de mogelijkheden tot verduurzaming van de luchtvaart en het eventueel beprijzen van de luchtvaart te worden meegenomen. De luchtvaart moet verder “vergroenen & verstillen”, door bijvoorbeeld het inzetten van meer elektrische, stillere en schonere motoren. Maar denk ook aan minder gelijktijdig gebruik van start- en landingsbanen. Het aanpassen van de landingssnelheid en het optimaliseren van aanvlieg- en vertrekroutes bieden ook mogelijkheden. Het effect van deze maatregelen moeten worden getoetst door een betere en onafhankelijke meetmethode waarbij ook weerfactoren een rol gaan spelen.

Op de lange termijn ziet D66 kans voor nieuwe initiatieven. Lelystad Airport en mogelijk andere vliegvelden in de Randstad kunnen een ‘satellietluchthaven’ worden met een supersnelle spoorverbinding naar Schiphol. Er komt meer ruimte op Schiphol als de vakantievluchten verhuizen naar deze satellietluchthavens. Daarnaast kunnen comfortabele non-stop-treinverbindingen als een serieus alternatief gelden voor korte vluchten binnen Europa. Ook het verplaatsen van Schiphol naar een eiland in zee moet serieus worden onderzocht.

Totdat Schiphol zich aan de gemaakte afspraken houdt is er, wat D66 betreft, geen ruimte voor groei. Eventuele groei op de lange termijn is daarnaast alleen met draagvlak voor de omgeving mogelijk als het kabinet en Schiphol met een serieuze visie voor de lange termijn komen.