Gemeentelijke monumentenstatus voormalige Jan Ligthartschool

AMSTELVEEN – Het voormalige schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4 is sinds donderdag 14 februari een gemeentelijk monument. Bas Eenhoorn tekende tijdens een feestelijke bijeenkomst het aanwijsbesluit waarmee de monumentale status is vastgelegd.

“Het is goed dat het verleden van Amstelveen eindelijk op de kaart staat,” aldus wethouder Herbert Raat (Welstand en Monumenten). “Niet langer alleen vooruit kijken, maar onze historie de aandacht geven die het verdient. Het is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest. We waren vooral bezig met nieuwbouw. Maar mede door het behouden van historische gebouwen kunnen we onze kinderen en kleinkinderen vertellen over de Amstelveense geschiedenis.”

In het oude schoolgebouw zat voorheen de openbare basisschool de Jan Ligthartschool. De school is gebouwd in 1953 naar ontwerp van architect H.L. Mens en is ontworpen als typische vorm van wederopbouw-scholenbouw. Bij deze zogeheten ‘halschool’ zijn de lokalen rond een grote centrale hal gelegen en ontbreken lange gangen. Dit ontwerp was een uiting van de veranderende naoorlogse, maatschappelijke ideeën waarbij het samenbrengen en herstellen van de gemeenschap centraal stond. Tegenwoordig is de locatie het atelier van verschillende Amstelveense kunstenaars, bekend onder de naam ‘Ateliers 2005’.

Van eind juni tot half november kon iedereen een mogelijk monument melden via Meldpunt Monumenten. Dit naar aanleiding van een op initiatief van raadslid Ewa Petiet ingediende motie in de gemeenteraad. De gemeente ontving maar liefst 72 meldingen met de Van Weerden Poelmanlaan als grote winnaar. Dit gebouw werd 24 keer ingediend. Onder de inzendingen verlootte de gemeente tien keer het boek De Monumenten van Amstelveen. De winnaars ontvingen deze tijdens de feestelijke bijeenkomst van gistermiddag.

De overige inzendingen zijn voorgelegd aan de Vereniging Historisch Amstelveen. Zij komen binnenkort met een aanbevelingslijst. Daarna stelt de onafhankelijke Erfgoedcommissie van de stichting Mooi Noord-Holland hieruit een lijst samen van monumentwaardige gebouwen of objecten. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan het college.