‘Goede bereikbaarheid van AED’s in de wijken kan levens redden’

AMSTELVEEN – Op steeds meer locaties in Amstelveen komen AED’s te hangen. Mede door verschillende burgerinitiatieven. Op 12 februari hebben betrokken buurtbewoners in aanwezigheid van Wethouder Zorg Marijn van Ballegooijen en Wethouder Wonen Rob Ellermeijer een AED onthuld bij de Van der Veerelaan in Elsrijk. Deze is door de bewoners zelf aangeschaft met subsidie vanuit de gemeente. De gemeente heeft hierin ondersteund door een subsidieregeling.

Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Wethouder Van Ballegooijen: “Wij vinden het als gemeente belangrijk dat er veel AED’s beschikbaar zijn in de openbare ruimte. Dat is vooral de eerste zes minuten belangrijk bij een hartstilstand. Daarom kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor een AED en/of buitenkast. Bedrijven kunnen voor een buitenkast subsidie vragen. De gemeente heeft in 2018 al 16 subsidieaanvragen voor een AED ontvangen. Maar er kunnen er altijd meer AED’s bij.”

Raadslid Esther Veenboer (PVDA) was tevens aanwezig aan de Van der Veerelaan. In het verleden had zij samen met Rob Ellermeijer (VVD)- toen nog raadslid- vragen gesteld over de mogelijkheden voor subsidie voor AED’s.

Wethouder Wonen Rob Ellermeijer; “Goede bereikbaarheid van AED’s in de wijken kan levens redden. Veel van de AED’s zijn buiten kantoortijd niet bereikbaar omdat ze bijvoorbeeld in winkels, wijkcentra en gemeentehuis hangen. Daarom juichen we dit soort initiatieven van inwoners van harte toe.”

George Rasker, een van de inwoners die het initiatief namen: “Wij vinden het belangrijk dat we in deze buurt een AED hebben die voor iedereen beschikbaar is, ook na kantoortijden. Wij hopen dat andere buurten ons voorbeeld volgen.”

De AED wordt onder andere aangeboden via www.buurtaed.nl. Hier kan een geldinzamelingsactie gestart worden voor de aanschaf van AED. De kosten hiervoor zijn €1.575,05. Er lopen dit jaar al weer verschillende initiatieven.

Foto-onderschrift: Wethouders Van Ballegooijen en Ellermeijer, gemeenteraadslid Esther Veenboer, betrokken bewoners en Imme die de wethouders nog een waterfles met de instructies voor AED uitreikte.