Hoge prioriteit Amstelveen College bij plan verkeersveiligheid scholen

AMSTELVEEN – In het plan om Amstelveense schoolomgevingen te uniformeren en verkeersveilig in te richten, krijgt de locatie ter hoogte van het Amstelveen College aan de Sportlaan prioriteit. Aan dit plan wordt op het ogenblik gewerkt door gemeente.

Dit blijkt uit schriftelijke vragen van VVD-raadslid Arjen Gerritsen. Hij stelde naar aanleiding van het ernstige ongeval van 10 januari op de Sportlaan vragen aan het college.

Gerritsen vroeg ook of het college de mening deelt dat de verkeersdruk op de rotonde Sportlaan/Van der Hooplaan met name in de ochtendspits tot onveilige leidt. Het college stelt vast dat de situatie op het betreffende kruispunt in de ochtendspitsdruk is, maar is vooralsnog niet van mening dat dit tot onveilige situaties leidt. “Snel na het ongeval heeft de wethouder Verkeer & Vervoer een gesprek gevoerd met de directie van het Amstelveen College en is gezamenlijk de situatie ter plekke beoordeeld. Daarnaast wordt ambtelijk met de politie op de Sportlaan ter hoogte van de oversteek bij het een uitgebreide schouw uitgevoerd. Naar aanleiding van deze analyses zal besloten worden of en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn,” aldus het college.

Het voorstel van Gerritsen om tijdens donkere winterdagen verkeersregelaars in te zetten bij het Amstelveen College, wordt niet uitgevoerd door B&W: “Uit een gesprek met het Amstelveen College en de gezamenlijke analyse ter plekke is niet direct gebleken dat verkeersregelaars op deze plek tot een effectieve oplossing leiden.”

Foto: Google Maps