Kap van 76 risicovolle Canadese populieren in Amsterdamse Bos

AMSTELVEEN – In het Amsterdamse Bos worden 76 Canadese populieren gekapt vanwege het hoge risico op takbreuk. De bomen worden vervangen door exemplaren die wat steviger zijn: de zwarte populier. In het Amsterdamse Bos staan ongeveer 700 Canadese populieren.

Bij de bomensoort ‘Canadese populier’ breken regelmatig takken af, ook vanaf grote hoogte. Niet alleen bij storm, maar ook op windstille zomerse dagen. Dit is een landelijk probleem. De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de veiligheid als het gaat om de bomen in het Amsterdamse Bos. Er is een wettelijke zorgplicht om schade te voorkomen.

De te kappen populieren staan langs en nabij de Koenenkade, zowel in de hoofdentree als bij Boerderij Meerzicht, langs de Nieuwe Meerlaan en langs de Bosrandweg ten zuiden van de A9 en aan de Mr. Jac. Takkade.

De bomen worden vervangen door zwarte populieren. Dit is een soort die van nature voorkomt in Nederland en minder gevoelig is voor takbreuk. Zwarte populieren hebben net als Canadese populieren een levensduur van zo’n zestig tot tachtig jaar.
De plant van de zwarte populieren vindt naar verwachting eind 2019 plaats. Een aantal te kappen populieren staat in bospercelen en wordt niet vervangen. In de bospercelen staan namelijk voldoende andere bomen die de plaats van de populieren kunnen overnemen.

De populieren die voorlopig nog kunnen blijven staan worden jaarlijks gecontroleerd. Zo nodig worden bomen gesnoeid. De verwachting is dat voor een deel van de bomen die nu nog kan blijven staan op termijn (binnen 3 à 5 jaar) kap noodzakelijk wordt.
Meer informatie

Op amsterdam.nl/canadesepopulieren staat meer informatie, zoals een kaart met alle bomen die gesnoeid of gekapt worden en wat ervoor in de plaats komt. Ook is een informatiemiddag op maandag 25 februari van 16:00 tot 18:00 uur in Grand Café De Bosbaan, Bosbaanweg 4 Amstelveen. Tijdens de middag lichten de experts informeel en persoonlijk de onderzoeksrapporten toe.

Foto: AnRo0002