Kronenburg-Uilenstede moet innovatieve wijk worden

AMSTELVEEN – De studentencampus Uilenstede en de kantorenwijk Kronenburg moeten samen een wijk worden waar studenten, academici, werknemers, ondernemers en Amstelveners elkaar in een ongedwongen omgeving kunnen ontmoeten om tot innovatieve ideeën en initiatieven te komen. Dat zegt wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) naar aanleiding van de nieuwe (concept-)gebiedsvisie. “De ambitie is om Kronenburg en Uilenstede, nu nog twee losse gebieden, beter met elkaar te verbinden en te laten versterken, zodat één levendig en dynamisch campusgebied ontstaat,” aldus de wethouder.

Het toekomstbeeld is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen in het gebied ontwikkeld en staat beschreven in de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede die in concept voor inspraak ter inzage is gelegd.

In de visie wordt geconcludeerd dat de kantorenlocatie Kronenburg kampt met forse leegstand en een nieuwe impuls nodig heeft. De markt vraagt namelijk om kleinschalige en flexibele kantoorruimtes in een gebied met veel aantrekkelijke voorzieningen. Een combinatie met wonen is een ‘must’ om een voldoende aanbod aan voorzieningen in het gebied te krijgen.

Kronenburg en Uilenstede liggen onder de aan- en uitvliegroute van de Buitenveldertbaan. Dit maakt het gebied minder geschikt voor reguliere woningbouw. Maar juist vanwege de locatie bij de VU en de Zuidas is het een heel logische plek om aan bijzondere vormen van wonen te denken, zoals studentenhuisvesting en short stay, waarbij de focus ligt op studenten en jonge kenniswerkers en tijdelijkheid van het verblijf het uitgangspunt is. Deze jonge doelgroepen hebben namelijk minder last van vliegtuiggeluid dan andere leeftijdscategorieën. Door hun leeftijd en vanwege de relatief korte duur van hun woonverblijf lopen deze toekomstige bewoners van Kronenburg geen gezondheidsrisico. Dat heeft de GGD desgevraagd geadviseerd.

De nieuwe wooneenheden moeten samen met andere functies in het midden van Kronenburg komen te liggen. Doordat hier al een aantal braakliggende percelen zijn, kan het gebied helemaal opnieuw vorm krijgen. Om de levendigheid en sociale interactie te bevorderen, worden kleinschalige ontmoetingsplekken gecreëerd waar de toekomstige gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Zogenaamde ‘commons’.

Ook de buitenruimte moet op elkaar aansluiten. Water is kenmerkend voor het gebied, net als groen en bomen. Hekken om gebouwen verdwijnen. Gebouwen komen in het landschap te staan en alles is vrij toegankelijk. Daartussen verbinden loop- en fietspaden het midden van Kronenburg met Uilenstede en de rest van Amstelveen. “Dit nieuwe deel van Amstelveen wordt ook voorbereid op klimaatverandering”, zegt wethouder Gordon. “Amstelveen zet in op duurzame wijken, waarin we naast energiezuinige gebouwen ook rekening houden met de effecten van klimaatverandering in de buitenruimte. Voldoende groen en water gaan wateroverlast en hittestress tegen.”

De visie ligt vanaf 6 februari 2019 vier weken ter inzage tot en met 5 maart 2019. Gedurende deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. Deze reacties worden betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad over de vaststelling van de gebiedsvisie. De gebiedsvisie is in te zien bij de balie Bouwen op het Raadhuis aan Laan Nieuwer-Amstel 1 en via deze link. Voor wie meer wil weten, is er op 14 februari 2019 een informatieavond op het Raadhuis vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.