Leerlingen Amstelveense scholen begeleiden internationale nieuwkomers

AMSTELVEEN – Leerlingen van drie scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen gaan internationale nieuwkomers van hun eigen leeftijd begeleiden bij hun dagelijkse bezigheden. Doel is dat de nieuwkomers in contact komen met leeftijdgenoten en zo sneller integreren in de samenleving.

In een feestelijke bijeenkomst op woensdag 6 februari kregen de nieuwkomers van de Internationale Schakelklas (ISK) van SG Panta Rhei en het Nova College in Amstelveen een ‘buddy’ uit het reguliere onderwijs. Deze leerlingen komen van drie scholen in Amstelveen: het Keizer Karel College, Nova College VAVO en SG Panta Rhei. Leerlingen en studenten van deze scholen gaan de nieuwkomers minimaal vijf maanden begeleiden bij schoolzaken en samen activiteiten ondernemen.

Wethouder Frank Berkhout van onderwijs sprak zijn waardering uit voor het feit dat zoveel Amstelveense leerlingen bereid zijn om hun medeleerlingen uit de ISK te helpen bij het opstarten in hun nieuwe land en op hun nieuwe school. Hij sprak de nieuwkomers en de buddy’s toe en wenste hen veel succes bij hun gezamenlijke activiteiten.

Doel is dat de nieuwkomers in contact komen met leeftijdgenoten en zo sneller integreren in de samenleving en dus ook buiten de school meer de Nederlandse taal spreken. De jongeren die de nieuwkomers begeleiden leren op hun beurt weer van andere culturen, wat ook hen verrijkt.

Het is de eerste keer dat dit programma op deze schaal wordt uitgevoerd in Amstelveen. Momenteel zijn er door heel Nederland circa 35 VO en MBO scholen die het programma ‘Peer Buddy Nieuwkomer’ hebben omarmd. Scholen zijn erg enthousiast over het effect, de zichtbare snellere integratie en zachte landing van de nieuwkomer.

Foto: Erik Holtslag (directeur-bestuurder SG Panta Rhei, l) en onderwijswethouder Frank Berkhout (r) bij de eerste kennismakingsgesprekken.