Mogelijk al internationale basisschool in nieuw leerjaar

AMSTELVEEN – Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Amstelveense aanvraag om Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs (IGBO) in Amstelveen te gaan geven, goedgekeurd. Dit betekent dat er mogelijk al vanaf het schooljaar 2019-2020 een Amstelveense basisschool komt waar Engels de voertaal is.

Wethouder Frank Berkhout van Onderwijs reageert: “Een publieke internationale basisschool is aantrekkelijk voor leerlingen die kort in Nederland verblijven en nu vaak nog in het regulier onderwijs komen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat wij de internationale ouders en hun kinderen een breder palet van onderwijsvoorzieningen kunnen aanbieden. ”

Marlies Verkuijlen, bestuurder van Onderwijsgroep Amstelland: “We zijn blij dat de aanvraag gehonoreerd is. In de praktijk spreken we iedere dag ouders van over de hele wereld die hun kinderen graag op een IGBO in Amstelveen willen plaatsen. Een IGBO komt ten goede aan het Amstelveense onderwijs. We gaan samen aan de slag met de volgende stappen!”

Voor de raad van april wordt een voorstel voorbereid over de financiering en realisering van een IGBO zodat Onderwijsgroep Amstelland reeds vanaf schooljaar 2019-2020 een internationale basisschool kan openen.