PvdA wil graag 30 procent sociale woningen in Legmeer

AMSTELVEEN – Onlangs maakte het college bekend dat de bedrijventerrein Legmeer een metamorfose moet krijgen naar een woon-werkgebied. De plannen werden dinsdagavond besproken in de commissie RWN. Collegepartij PvdA heeft in ieder geval meteen een duidelijk standpunt ingenomen. “Wij zetten in op 30% sociale woningbouw in Legmeer,” zegt PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

“In Amstelveen staan 30% sociale huurwoningen. Als je de nieuwe wijk een afspiegeling wil laten zijn van Amstelveen, dan hoort Legmeer ook 30% sociale huurwoningen te krijgen,” aldus Van den Bosch.

De PvdA realiseert zich dat het niet gemakkelijk is om goedkopere woningen neer te zetten. Niet alleen de prijzen van huizen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, ook de grondprijzen zijn sterk omhoog gegaan. Het grootste deel van Legmeer is in handen van private partijen, die winst zullen willen maken met de verkoop. De komende tijd moet onderzocht worden op welke manier de nieuwe woonwijk Legmeer financieel haalbaar gemaakt kan worden. Duurdere woningen lukt financieel altijd wel, maar juist sociale huurwoningen zijn vaak een stuk lastiger.

Van den Bosch: “Liever een haalbaar plan, dan allerlei grootse beloftes waar niets van terecht komt.”