VVD wil helderheid over dreigende verzakkingen Amstelveen

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de VVD maakt zich zorgen over mogelijke verzakkingen van woningen in Amstelveen. Dit naar aanleiding van een berichten in de landelijke media. Door toenemende droogte staat het grondwaterpeil in Nederland historisch laag.

“Dat is funest voor huizen die op houten palen zijn gefundeerd, zoals veel het geval in Amstelveen. Die palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten. Daarnaast kan veengrond door de droogte verkruimelen en onder de woningen wegzakken,” zegt raadslid Janneke Leegstra.

Het raadslid heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. “Wij willen graag helderheid over de grondwatersituatie en mogelijke verzakkingen in Amstelveen. Het is voor de gemoedsrust van inwoners belangrijk te weten wat de mogelijke impact voor hen is en welke maatregelen er worden genomen om dit tegen te gaan. Niet alleen woningen, maar ook de infrastructuur van riool, gas en elektriciteit is een punt van aandacht.”