Wethouder Gordon ervaart zelf rolstoeltoegankelijkheid Middenhoven

AMSTELVEEN – Wethouder Floor Gordon heeft begin deze week zelf kunnen ervaren hoe rolstoelvriendelijk de wijk Middenhoven is. Tijdens een wijkschouw ging zij op pad met ervaringsdeskundigen om de toegankelijkheid van Amstelveen te bekijken.

Door het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich verplicht om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. “De samenleving is niet overal ingericht op mensen met een beperking,” zegt wethouder Gordon. “Dit zorgt ervoor dat mensen op straat letterlijk tegen beperkingen oplopen. Wij willen waar mogelijk actie ondernemen om dit te verbeteren.”

De gemeente Amstelveen is vanaf 2017 aan de slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Zo is er een subsidie in het leven geroepen voor het toegankelijk maken van woongebouwen en heeft de gemeente zich aangesloten bij de website en app Ongehinderd.nl waar ervaringsdeskundigen locaties beoordelen op bereikbaarheid.

In 2017 is een eerste schouw gehouden in het Stadshart. Dit gaat vanaf nu vaker gebeuren. Tijdens de schouw bij de Weteringsbrugmolen in Middenhoven deze week lieten verschillende Amstelveners in een rolstoel, waarvan een deel hier zelf woont, wethouder Gordon zien welke problemen zij ondervinden. Bijvoorbeeld de afwezigheid van een verlaging in het trottoir, een verzakte aansluiting van een voetpad naar een brug en schuin aflopende trottoirs. In de wijk vinden al grootschalige werkzaamheden plaats en deze buurt staat ook op de lijst om aangepakt te worden. Maar de wethouder dringt er bij deze en andere Amstelveners op aan om dit soort zaken altijd bij de gemeente te melden. “Want klein onderhoud kunnen we op korte termijn al doen,” zegt Gordon. “Bijvoorbeeld een verlaging in een trottoir aanbrengen. We moeten alleen wel weten waar dit nodig is. Daarom werken we aan een meldpunt toegankelijkheid waar Amstelveners met een beperking terechtkunnen.”