Amstelveen gaat 28-plussers actief begeleiden naar woning

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen gaat jongeren die tussen hun 28ste en 34ste nog thuis wonen actief begeleiden naar een sociale huurwoning. Hiervoor worden speciaal woningen beschikbaar gemaakt. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Volgens wethouder Wonen Rob Ellermeijer dreigt de groep tussen 28 en 34 jaar tussen wal en het schip te raken omdat ze na hun 28ste verjaardag geen ‘jongerenvoorkeurspositie’ meer hebben bij Woningnet. “Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een schrijnende groep van zo’n vijftig Amstelveners. Maar vanwege privacyredenen weten we niet wie het zijn. Daarom vragen we personen die aan de volgende criteria voldoen zich te melden zodat we ze kunnen helpen,” aldus Ellermeijer.

De criteria zijn als volgt:
• Woningzoekende is in de leeftijd van 28 tot en met 34 jaar;
• Woningzoekende is ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Amstelveen (ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Amstelveen);
• Woningzoekende zoekt ten minste zes jaar naar een eerste woning via WoningNet waarbij minimaal de laatste twee jaar ten minste zes keer per jaar is gereageerd op een woning.

De gemeente stelt samen met partners op de woningmarkt, zoals woningcorporatie Eigen Haard, een aantal woningen voor 2019 beschikbaar, speciaal voor deze groep. Indien het aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare woningen, wordt geselecteerd op inschrijfduur.

Amstelveners die op basis van de gestelde criteria in aanmerking komen, kunnen zich tot 1 mei 2019 melden via maatwerkwonen@amstelveen.nl . Deze kandidaten worden direct bemiddeld naar een beschikbare woning, in volgorde van inschrijfduur.

Aanmeldingen die voldoen, maar nu buiten de boot vallen worden volgend jaar meegenomen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze specifieke groep ‘spoedzoekers’ snel aan een woning kunnen helpen,” zegt Ellermeijer. “Uiteraard verwachten we dat ze ook zelf actief blijven zoeken.”