Amstelvener produceert steeds minder restafval

AMSTELVEEN – In het jaar dat ‘Anders Inzamelen’ is ingevoerd, produceren Amstelveners al veel minder restafval. Dat meldt de gemeente Amstelveen. Belandde er in 2017 nog 201 kilo in de grijze containers, in 2018 was dit nog 173 kilo.

De gemeenteraad heeft besloten tot Anders Inzamelen met ondergrondse restafvalcontainers om de hoeveelheid restafval te verkleinen en afvalscheiding te verhogen. Dit moet leiden tot het behalen van de gezamenlijke doelstelling van het Rijk en gemeenten om te komen tot 100 kilo restafval per persoon per jaar, dat is minder dan 2 kilo per week. “Met een daling van 3,9 kilo naar 3,3 kilo restafval per persoon in het eerste jaar zijn we op de goede weg,” zegt wethouder Floor Gordon (Afvalbeleid en Duurzaamheid). “2019 wordt het eerste jaar dat wij in geheel Amstelveen op deze nieuwe manier inzamelen. Dan kunnen we pas écht goed zien wat het effect is en welke extra acties er eventueel nodig zijn om de doelstelling te behalen.”

Bij Anders Inzamelen zamelt de gemeente zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval apart in. Een duurzame manier van inzamelen. Het gaat dan om grondstoffen zoals papier en karton, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en Plastic, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD). Vorig jaar heeft Amstelveen 16,3 kilo PMD per persoon ingezameld. Dat is 6,3 kilo meer dan het jaar ervoor.

De hoeveelheid ingezameld papier en karton in kilogrammen is iets afgenomen. Dit komt doordat er minder papier en méér karton in de ondergrondse containers is gedaan, waardoor de containers eerder vol zitten. Karton heeft minder gewicht. De toename van karton komt onder andere door het groeiend aantal aankopen bij webwinkels. Amstelveners zijn wel vaker naar de textielcontainers gegaan. In totaal is 307.000 kilo textiel opgehaald. Dat is 11.000 kilo meer dan in 2017.

“Omdat Amstelveners het afval zo goed gesorteerd hebben aangeboden, kunnen wij 59 procent van het afval dat wij in 2018 hebben ingezameld als nieuwe grondstof hergebruiken,” zegt wethouder Gordon. “Een jaar eerder was dat nog 54 procent. Een mooi resultaat als je bedenkt dat de laatste wijken pas in oktober meededen met Anders Inzamelen. Maar het kan beter. Slechts 7% van het fijne huishoudelijk restafval bestaat daadwerkelijk uit restafval, 93% zijn grondstoffen. Het goed scheiden draagt ook bij aan het laag houden van de afvalstoffenheffing. De verwerkingskosten van grondstoffen zijn namelijk lager dan die van het verbranden van restafval.”

Het percentage moet volgens landelijke doelstellingen naar 75 procent in 2021. Er moeten dus wel nog wat stappen worden gezet om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. De gemeente zet meerdere middelen in. Zo hebben begin februari ongeveer achthonderd huishoudens een GFT-container gekregen die er nog geen hadden en houdt de gemeente dit jaar in een deel van Westwijk en het Keizer Karelpark een proef met extra ophaalrondes voor GFT en etensresten. Daarnaast krijgt een deel van de hoogbouw extra GFT-containers.