Betere mantelzorgondersteuning centraal op conferentie

AMSTELVEEN – Marijn van Ballegooijen, wethouder Zorg en Welzijn, opende op 28 maart een conferentie over mantelzorg in het Cobramuseum. Zeventig mantelzorgers en professionals uit de zorg brainstormden hoe de ondersteuning van mantelzorg beter kan.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Uit de praktijk blijkt dat dit vaak intensief en zwaar is. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) constateert dan ook in een rapport van juni 2018 dat het aantal overbelaste mantelzorgers toeneemt. Ook verwacht het SCP dat het aantal beschikbare mantelzorgers gaat afnemen.

Wethouder van Ballegooijen meent dat het huidige college het ondersteunen als speerpunt heeft. “Voor Amstelveen is betere mantelzorgondersteuning een topprioriteit. Deze bijeenkomst was bedoeld om samen met mantelzorgers een actieplan te maken. We hebben besproken waar mantelzorgers tegenaan lopen en aan welke steun ze echt wat hebben. Gelukkig hebben we veel bruikbare ideeën ontvangen. We beginnen met het idee om een campagne te maken om de mantelzorgondersteuning die al bestaat meer onder de aandacht te brengen, want veel mantelzorgers kennen dat niet.”

Wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, Jeugdzorg en Gemeentelijke Organisatie) vult aan: “We gaan ook aan de slag met een fijnere respijtzorg logeerplek en met de problematiek jonge mantelzorgers. Het is belangrijk dat kinderen kind kunnen zijn.”

Een van de sprekers was dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer. Zij is lector mantelzorg aan de Haagse Hogeschool. Zij benadrukte het belang om de gehele familie erbij te betrekken om zo de beste oplossing te zoeken in plaats van alleen de patiënt of mantelzorger.