Burgerbelangen maakt zich nog steeds zorgen over gemeentelijke ICT

AMSTELVEEN – Burgerbelangen Amstelveen (BBA) heeft grote twijfels of de problemen rondom de ICT  en het digitale werken binnen de gemeente snel zijn opgelost. Voor de fractievoorzitter van BBA Ruud Kootker was dit een reden om tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van donderdagavond 14 maart een groot aantal vragen af te vuren op het college.

Kootker betoogde dat de Amstelveense burgers en bedrijven recht hebben op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en dat de burgers moeten kunnen rekenen op een ambtelijke organisatie die haar mensen en middelen op een financieel verantwoorde wijze inzet om het maatschappelijke functioneren te bevorderen.

De BBA-fractievoorzitter stelt dat de problemen niet langs de weg van geleidelijkheid kunnen worden opgelost, maar dat een radicale koerswijziging noodzakelijk is. Hij vindt dat het hier om meer gaat dan alleen een technisch ICT-probleem.  “Wie aan dat idee probeert vast te houden vertoont struisvogelgedrag. Wie denkt dat de implementatie van de aanbevelingen alle problemen gaat oplossen, heeft het aan het verkeerde eind.” Kootker vindt dat een radicale cultuuromslag binnen de ambtelijke organisatie noodzakelijk is. Hij wordt daarin gesteund door andere partijen waaronder GroenLinks.

De BBA-voorman baseert zijn ongerustheid op de uitkomsten van een drietal rapporten waarin men onder andere tot de conclusie kwam dat niet alleen de ICT organisatie, maar ook de business onvoldoende is toegerust om de in de bedrijfsvoering noodzakelijke ontwikkelingen gestalte te geven.

Verantwoordelijk wethouder Frank Berkhout is het niet eens met Kootker. Mede door de ook de andere oppositiepartijen geuite kritiek deed de wethouder wel een paar concrete toezeggingen. Zo zei hij toe in de komende maanden de raad sneller en beter te informeren en de raadsleden een beter inzicht te geven in het verloop van het proces. Bij BBA is de kritiek overeind gebleven en zijn de twijfels niet allemaal zijn weggenomen. De partij wacht de invulling van de toezeggingen af en zal daarna, indien nodig, alsnog aansturen op een debat in de gemeenteraad.