Dag van de Leerplicht: wethouders bezoeken praktijkschool Uithoorn

AMSTELVEEN/UITHOORN – Op de Dag van de Leerplicht (21 maart) bezochten de wethouders Frank Berkhout (Amstelveen) en Ria Zijlstra (Uithoorn) de Praktijkschool Uithoorn. Tijdens het bezoek aan de school spraken de wethouders met leraren, leerlingen en volgden ze lessen beeldende vorming en bouwtechniek.

Op de Dag van de Leerplicht wordt landelijk het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland gevierd. Ook in Amstelveen wordt hier aandacht aan besteed. Alle leraren krijgen die dag van de gemeente een gebakje. Daarmee wil de gemeente haar waardering uitspreken voor de goede samenwerking tussen de gemeente en de scholen.

Wethouder Frank Berkhout: “Ik bezoek alle scholen en vind het heel interessant om ook deze vorm van onderwijs te zien én te ondergaan. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, op hun eigen niveau. Voor iedereen moet een passende opleiding zijn en daarin vervult deze school, ook voor Amstelveen, een belangrijke rol.” Wethouder Ria Zijlstra vult aan: “De leerlingen op de praktijkschool hebben net even wat meer aandacht nodig dan veel van hun leeftijdsgenoten. Op deze school krijgen ze de persoonlijke aandacht die ze verdienen én nodig hebben zodat ze goed voorbereid zijn op hun verdere toekomst. Iedereen verdient het om op hun eigen niveau en tempo onderwijs te krijgen en ik ben er dan ook blij om dat we een praktijkschool in Uithoorn hebben.”

Berkhout: “Goed ook om hier sámen met mijn Uithoornse collega-wethouder te zijn. In de Amstelland-regio trekken we op gebied van onderwijs samen op. Zo investeren we gezamenlijk in het vergroten van kansen voor jongeren in een kwetsbare positie op het behalen van een startkwalificatie of een baan. Ook monitoren we schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Niet alleen met leerplichtambtenaren, maar ook met jobcoaches die de kinderen begeleiden naar passende trajecten en banen.”

Praktijkschool
Op een praktijkschool krijgen leerlingen les die vanwege uiteenlopende oorzaken te maken hebben met leerproblemen en/of een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen na afronding van de opleiding doorstromen naar een MBO-opleiding of begeleid worden in een soepele overgang van school naar werk. In Amstelveen is geen praktijkschool, waardoor een deel van de Amstelveense kinderen naar de school in Uithoorn gaat.